Utlånsreglement ved Horten bibliotek
Horten bibliotek - åpningsside
Horten bibliotek
Utlånsreglement

LÅNEREGLER

1. LÅNERETT
Alle som er bosatt i Norge har lånerett
Lån av bøker og andre media er gratis

2. LÅNEKORT
Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort
Det utstedes personlige lånekort
Fremlån er ikke tillatt
Institusjoner må registreres ved en personlig ansvarshavende
For barn t.o.m. 7. klasse kreves det underskrift fra foresatte
Låneren er forpliktet til å melde fra til biblioteket umiddelbart om adresseforandring eller tap av lånekort.

3. ANSVAR
Låneren er personlig ansvarlig for alt som lånes på lånekortet
Bøker og annet materiale skal leveres tilbake innen lånefristens utløp og i den stand de/det ble lånt ut. Skadde og tapte bøker og annet materiale må erstattes etter regler og satser som fastsettes av biblioteket.
Biblioteket har ikke ansvar for skader på lånerens tekniske utstyr påført av utlånt materiale.
Overskrides lånefristen sendes det ut purringer, og låneren må betale omkostninger for dette. Gebyr for overskridelse av lånefristen må betales etter regler og satser som fastsettes av kommunestyret.
Dersom lånet ikke leveres eller erstattes etter dette, blir erstatningskrav oversendt inkasso til videre innfordring

 4. UTLÅNSTID
Normal utlånstid er 30 dager. Lånet kan fornyes hvis boken/materialet ikke er reservert annen låner
Biblioteket kan fastsette annen utlånstid for deler av samlingene etter behov, eller skjerme deler av samlingen mot utlån.
Erstatning av tapt felles lånekort koster kr. 20,-

REGLER FOR BRUK AV INTERNETT

1. Aldersgrensen i voksenavdelingen er fra 8.klasse på ungdomsskolen.

 2. Ved hacking/hærverk på programvare/maskin mistes retten til bruk av tilbudet.

 3. Det er ikke tillatt å søke på sider med pornografisk, rasistisk eller voldelig innhold. Heller ikke annen bruk som strider mot norsk lov er tillatt.

Tilbake til hovedsiden for Horten Bibliotek Sist oppdatert 9. november 2007