Felles lånekort ved Horten bibliotekk
Horten bibliotek - åpningsside
Felles lånekort ved Horten bibliotek

Horten bibliotek tilbyr nytt Felles lånekort for alle fra 1. november 2005.

Prosjektet som har utviklet LÅNEKORTET har lagt vekt på å følge alle regler for behandling av personopplysninger.

http://www.lanekortet.no/brosjyre.htm

  • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand.
  • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes.
  • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser.
  • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale lånerregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord.
  • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er tilknyttet mottar melding om dødsfall.
  • Behandlingsansvarlig for opplysningene er Bibliotek-Systemer AS ved daglig leder, Boks 2093 Stubberød, 3255 LARVIK.
  • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg ved å oppsøke internettadressa https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php.
  • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotekene du bruker kortet.

Tilbake til hovedsiden for Horten Bibliotek
Sist oppdatert 2. november 2005